Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Gázveszélyjelző készülékek általános tudnivalói

 

Készülékek rendeltetése

Potenciálisan robbanásveszélyes térben - robbanásveszélyes, és éghető gázok, gőzök jelenlétének robbanásbiztos kivitelű távérzékelővel történő jelzése, ha az két, előre meghatározott  (jellemzően ARH 20 %- előjelzés, ARH -40%-vészjelzés) - vagy toxikus gázoknál az adott gázra megállapított eü. (MAK) határértékeket, koncentrációt elér. A berendezés központi egységének (az rb- és téren kívül van felszerelve!) a kimeneti vezérlő, feszültségmentes jelfogó érintkezőivel közvetett, vagy közvetlen módon biztonságtechnikai jelzéseket, vezérléseket, beavatkozásokat lehet elindítani, vagy végrehajtani.
 

Készülékek főbb jellemzői

A készülékek és tartozékai telepített, hálózati feszültségről, (230V AC) vagy annak kiesése esetén, ha külső DC táp (pl. akkumulátor min. 14 ... 28V DC) rendelkezésre áll, automatikus átkapcsolással történő, folyamatos üzemelésre, robbanásveszélyes, vagy toxikus gázok, gőzök érzékelésére lettek kialakítva.
 
A készülékek moduláris kivitele széleskörű felhasználást tesz lehetővé úgy a mérőhelyek száma, vezérlési csoportosítása, mint a szerelhetőség, védettség tekintetében. A dugaszolható elektronikai kártyák tokozatai a kiviteltől függ:
 • falra, sík felületre,
 • TS 35x7,58 sínre, műszerszekrénybe,
 • előlapra, műszerfal ajtóra,
 • műszerszekrénybe, szerelőlemezre szerelhetők.
 
Jelzési szintek száma: 2 db.
 • előjelzés (feszültségmentes jelfogó váltó érintkező, terhelhetőség max. 250 V AC, 2A)
 • vészjelzés (feszültségmentes jelfogó váltó érintkező, terhelhetőség max. 250 V AC, 2A)
 
Jelzés kimenet: 1 db.
 • nyugtázható, az elő- és vészjelzés kimenetől független, fény-hang-távjelzés részére (feszültségmentes jelfogó záró érintkező, terhelhetősége max. 250 V AC, 2 A) működése:
                    - szervíz állásba történő kapcsoláskor minden esetben,
                    - valamint kiválasztható az elő, -vész, -üzemjelzés, vagy ezek kombinációja
 
A készülékek meghibásodás, szakadás, zárlat, üzemképtelenség esetén vészjelzéses leállást adnak, tápfeszültség kiesése esetén a csak hálózatról üzemelő készülékek:
 • vagy reteszelt leállást hajtanak végre,
 • vagy az opcióként megrendelhető beépített törlőegységgel a feszültség visszatértekor automatikusan újraindulnak. (a törlőegység az esetleges gázkoncentráció jelzéseket nem befolyásolja, és nem is törli!)
 
Elsősorban ipari felhasználásra lettek kialakítva, de alkalmazhatók lakóépületek, és egyéb létesítmények védelmére is.
 
A gázveszélyjelző berendezés fő alkalmazási területe a felügyelettel vagy felügyelet nélkül üzemeltetett kazánházak, gázfogadó-mérő-töltő, palacktároló, akkumulátor töltő helységek, vegyi üzemek, elkülönült technológiák, alagutak, szerelőaknák, gépek, stb. robbanás elleni védelme, megfelelő érzékelő elemmel ellátva toxikus gázok érzékelése.
 

Alkalmazási terület

Az MSZ EN 60079-10:1998 szabvány szerinti:
 • 1-es zóna, és
 • 2-es zóna besorolású térségek, valamint azok a térségek, ahol szabványok, vagy szakhatóságok előírják a gázveszélyjelző alkalmazását, és a berendezés kivitele, alkalmazhatósága megfelel a követelményeknek.
 

Védettség, védelmi mód

Tanusítvány száma

Készülék kivitele

Független mérőhelyek, külön tápegységgel, és vezérlő kimenetekkel

Jellemzői:
Egy tokozatban (központi egységben) egy, vagy több, egymástól teljesen független, egycsatornás    mérőhelyek, (távérzékelő+jelfeldolgozó+táp- és kimeneti vezérlő egység) vezérlő kimenetekkel, az adott közegre beállítva. Egy mérőhely egy közeg érzékelésére állíthat be, 2 jelzési szinten, mérőhelyenként a beállított közeg változhat.  
 
Alkalmazási terület:
 • olyan térségek, melyekben követelmény a független, önálló mérőhelyek kiépítése,
 • vagy a külső vezérlés szempontjából az egyes mérőhelyek kimenetei különböző külső áramköröket vezérelnek (pl. elkülönült térségek, elkülönült technológiák, stb.)
 

Közös tápegységgel, és közösített vezérlő kimenetekkel rendelkező, több mérőhelyes készülékek

Jellemzői:
Egy tokozatban kialakított olyan több mérőhelyes készülékek, amelyekben egy nagyteljesítményű táp- és kimeneti egységen keresztül történik több önálló jelfeldolgozó egység, és a hozzájuk rendelt távérzékelők működtetése. A jelfeldolgozók kimenetei normál, üzemi állapotban zárt érintkezőkkel, soros kapcsolásban vezérlik a táp- és kimeneti vezérlő egység kimeneti vezérlő jelfogóit, melyek ilyen kiképzésben "közösített" kimenetet adnak. Bármelyik érzékelő jelzésadása esetén az adott jelzési kört bontja,
átváltva a táp- és kimeneti egység adott kimeneti vezérlő jelfogóját.
Egy mérőhely (jelfeldolgozó egység + távérzékelő) egy közeg érzékelésére állítható be, két jelzési szinten, mérőhelyenként a beállított közeg változhat.
 
Alkalmazási terület:
 • olyan térségek, melyekben több érzékelő elhelyezése szükséges, és az érzékelők vezérlési szempontból azonos funkciót látnak el (pl. nagy kiterjedésű térségek, gépek, kazánházak, alagutak, raktárak, vegyi üzemek technológiái)
 
 
Telepítés:
Készülék, távérzékelő felszerelése, kábelezés, vezérlések kialakítása, és egyéb szerelési tevékenységek, kivéve az első feszültség alá történő helyezést .
 
 
A berendezés műszerkönyveiben, illetve az érvényes szabványok alapján:
a gyártó, vagy megbízottja (külön szerződés tárgyát képezi)
a Megrendelő saját, vagy megbízottja kivitelezésben elvégzi. (készülék, távérzékelő felszerelése, kábelezés, vezérlések kialakítása, és egyéb szerelési tevékenységek, kivéve a feszültség alá történő helyezést)
 
Üzembe helyezés (első felülvizsgálat):
 
Az MSZ EN 60079-17:1999 szabvány, melynek betartása kötelező, szigorú feltételeket szab az első feszültség alá történő  helyezést megelőző kontrollra, mely egyaránt érdeke a gyártónak, és felhasználónak is a biztonságos üzemeltetés érdekében. A készülék az üzembe helyezést követően kerül leplombázásra, amely a garancia, és a jótállás feltétele.
 
Garancia, jótállás:
 
A berendezésre, és tartozékaira a műszerkönyvekben foglaltak maradéktalan betartása mellett 24 hónap. Az időszakos felülvizsgálat, karbantartás külön szerződés tárgyát képezi.
 
Időszakos felülvizsgálat (karbantartás):
 
A készüléket, és tartozékait a folyamatos üzem, környezeti, és egyéb hatások miat szabályos időközönként felülvizsgálatnak, karbantartásnak, illetve beállításnak kell alávetni. Ennek elmaradása a garancia, illetve a jótállás megszűnésével jár. Az időszakos felülvizsgálat gyártói időtartama általában 6 hónap, indokolt esetben rövidebb időtartam is lehet.
Az üzembe helyezést, időszakos felülvizsgálatot, javítást, beállítást a gyártó, vagy az általa írásban meghatározott,  megfelelő szakirányú képzettséggel rendelkező személy végezheti, az előírt dokumentálás mellett! Az üzemeltetőnek a  készülék dokumentációját a berendezés üzemeltetési idejéig hiánytalanul, és hozzáférhetően kell megőriznie!